خدمات

غنی سازی چند رسانه ای
بخشنــامــه ها

سبا در راستای متمرکز سازی اطلاعات و داده های بخشنامه ها امکان پیش نمایش فایل های الصاقی را می دهد تا کاربران در هر نقطه ای از دنیا به صورت آنلاین و بدون نیاز به دانلود به آن دسترسی داشته باشند.

چرخه بخشنامه در سبا

روند کار بسیار ساده است ، کار شما فقط در ۷ مرحله انجام خواهد شد.

پیش نویس

ارسال پیش نویس
۱

نظرسنجی

چکش کاری در شبکه اجتماعی
۲
۷

تاریخچه

تاریخچه تغییرات

ثبت

پیکربندی هوشمند
۳
۶

نظارت

نظارت و حصول اطمینان

ویکی

ایجاد ارتباط بین بخشنامه ها
۴
۵

غنی سازی

غنی سازی چند رسانه ای