پرده زمانی تنقیحی بخشنامه ها

پرده زمانی تنقیحی بخشنامه ها

نسخ بخشنامه

سبا به عنوان نرم افزاری کاملا تخصصی در زمینه حقوقی توانایی نگهداری پرده زمانی از نسخه های مختلف و یک بخشنامه را داراست این قابلیت به استفاده کننده از سیستم این امکان را می دهد که در زمانی کوتاه دیدی کامل از نسخه های یک بخشنامه داشته باشد.

نسخ بخشنامه
تنقیح بخشنامه

تنقیح بخشنامه

تنقیح کاری است که ضمن حفظ اصالت یک بخشنامه زمینه به کمال رسیدن آن را نیز فراهم می کند ، سبا پلتفرمی است که امکان اجرای انواع تنقیح از جمله (تنفیذ ، اصلاح و الحاق و منسوخ و … ) در بخشنامه ها را داراست .

نمایش تاریخچه

تاریخچه بخشنامه ، مربوط به ساختار ، اصول ، سلسله مراتب و حقوق یک سازمان می باشد و این خاصیت منحصر به فرد سبا به شما این امکان را می دهد که با تاریخچه ای از تغییرات به عنوان عوامل تاثیر گذار ، درک صحیحی از گذشته و حال یک بخشنامه را داشته باشید.

نمایش تاریخچه

بیشتر ببینید

_